Konkurs nr 1/2016

Termin składania wniosków: od 01 grudnia 2016r. do 30 grudnia 2016r.
Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie/zakładanie działalności gospodarczej.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 10 listopada 2016r.