Zarząd LGD POJEZIERZE RAZEM

1. Paweł Mikołajewski - Prezes

2. Krzysztof Lis - Wiceprezes

3. Mariusz Kieling - Wiceprezes

4. Dorota Chrzanowska - Skarbnik

5. Ryszard Jasionas - Sekretarz

6. Patryk Makowski - Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna LGD POJEZIERZE RAZEM

1. Wojciech Więckowski - Przewodniczący

2. Michał Byszkin – Wiceprzewodniczący

3. Przemysław Kuchenbeker – Sekretarz

 

Rada LGD POJEZIERZE RAZEM – Organ decyzyjny LGD

1. Arkadiusz Malarski - Przewodniczący, Gmina Borne Sulinowo, Sektor społeczny

2. .Agnieszka Chwiałkowska - Wiceprzewodnicząca, Gmina Borne Sulinowo, Sektor publiczny 

3. Joanna Kowalczyk - Sekretarz, Gmina Szczecinek, Mieszkaniec obszaru LSR

4. Grażyna Waryan - Członek, Gmina Borne Sulinowo, Sektor społeczny

5. Natalia Jasionas – Członek, Gmina Szczecinek, Sektor gospodarczy

6. Piotr Olejniczak - Członek, Gmina Barwice, Sektor gospodarczy

7. Wioletta Zaborska - Członek, Gmina Biały Bór, Sektor społeczny

8. Ruta Kowalska - Członek, Gmina Biały Bór, Mieszkaniec obszaru LSR

9. Kamil Szoć - Członek, Gmina Grzmiąca, Mieszkaniec obszaru LSR

10. Tomasz Nowacki – Członek, Gmina Szczecinek, Sektor gospodarczy

11. Ewa Nowosielska – Członek, Gmina Barwice, Sektor publiczny

 

Instytucja Męża Zaufania LGD

1. Agnieszka Kołodziejczak

2.  Robert Zabuski

3. Andrzej Urban

 

Komitet Założycielski Stowarzyszenia

1. Joanna Grosicka

2. Dariusz Siubdzia

3. Robert Zabuski

 

 

Nike