Zarząd LGD POJEZIERZE RAZEM

1. Paweł Mikołajewski - Prezes
2. Krzysztof Lis - Wiceprezes
3. Mariusz Kieling - Wiceprezes
4. Dorota Chrzanowska - Skarbnik
5. Ryszard Jasionas - Sekretarz
6. Patryk Makowski - Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna LGD POJEZIERZE RAZEM

1. Michał Byszkin - Przewodniczący
2. Radosław Górniak – Wiceprzewodniczący
3. Przemysław Kuchenbeker – Sekretarz

 

Rada LGD POJEZIERZE RAZEM – Organ decyzyjny LGD

1. Arkadiusz Malarski - Przewodniczący, Gmina Borne Sulinowo, Sektor społeczny
2. Natalia Szynkaruk - Członek, Gmina Borne Sulinowo, Sektor publiczny
3. Joanna Kowalczyk - Wiceprzewodnicząca, Gmina Szczecinek, Mieszkaniec obszaru LSR
4. Paweł Szmurło - Członek, Gmina Borne Sulinowo, Sektor społeczny
5. Natalia Jasionas-Kielar – Członek, Gmina Szczecinek, Sektor gospodarczy
6. Piotr Olejniczak - Członek, Gmina Barwice, Sektor gospodarczy
7. Wioletta Zaborska - Członek, Gmina Biały Bór, Sektor społeczny
8. Zdzisław Bihun - Członek, Gmina Biały Bór, Mieszkaniec obszaru LSR
9. Kamil Szoć - Członek, Gmina Grzmiąca, Mieszkaniec obszaru LSR
10. Tomasz Nowacki – Sekretarz, Gmina Szczecinek, Sektor gospodarczy
11. Aleksandra Kuśmierek – Członek, Gmina Barwice, Sektor publiczny

 

Instytucja Męża Zaufania LGD

1. Danuta Szlaz
2. Robert Zabuski
3. Andrzej Urban

 

Komitet Założycielski Stowarzyszenia

1. Joanna Grosicka
2. Dariusz Siubdzia
3. Robert Zabuski