W przypadku, gdy są Państwo zainteresowani otrzymywaniem newslettera Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM prosimy o wysłanie wiadomości e-mail o treści „Zamawiam newsletter” na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM, ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek, tel/fax: 94-37-292-63, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji -  newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,

4) Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Pani/Pana danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Z uprawnień tych może Pani/Pan skorzystać, gdy:

· w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pani/Pan, że Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

· w odniesieniu do żądania usunięcia danych: jeśli Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

· w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/Pan, że Pani/Pana dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał, aby zostały usunięte; Pani/Pana dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pani/Pana sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

· w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy zawartej z Panem/Panią oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Ponadto ma Pani/Pan prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzane są i w jakim zakresie Pani/Pana dane osobowe oraz ma Pani/Pan prawo dostępu do nich.

5) ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

7) Pani/Pana dane osobowe udostępniamy innym jednostkom w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.