Niezbędne logotypy Unii Europejskiej, PROW 2014-2020 oraz LEADER dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Logotypy programu „Działaj Lokalnie” znajdują się na stronie: http://dzialajlokalnie.pl/strefa-grantobiorcy/materialy-do-pobrania/

Natomiast logotypy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM zamieszczone są poniżej: