Konkurs nr 2/2017/OW

Termin składania formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: od 7 listopada 2017r. do 7 grudnia 2017r.
Zakres tematyczny operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz realizacja działań w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa kulturalnego, kulturowego, przyrodniczego i historycznego regionu oraz promocji turystyki.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 7 listopada 2017r.

 

Konkurs nr 5/2017

Termin składania wniosków: od 18 września 2017r. do 05 października 2017r.
Zakres tematyczny operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz realizacja działań w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa kulinarnego, kulturowego, przyrodniczego i historycznego regionu oraz promocji turystyki.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 28 sierpnia 2017r.

 

Konkurs nr 4/2017

Termin składania wniosków: od 18 września 2017r. do 05 października 2017r.
Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 28 sierpnia 2017r.

 

Konkurs nr 3/2017

Termin składania wniosków: od 18 września 2017r. do 05 października 2017r.
Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie/zakładanie działalności gospodarczej.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 21 sierpnia 2017r.

 

Konkurs nr 1/2017/OW

Termin składania formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: od 15 maja 2017r. do 13 czerwca 2017r.
Zakres tematyczny operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz realizacja działań w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa kulturalnego, kulturowego, przyrodniczego i historycznego regionu oraz promocji turystyki.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 15 maja 2017r.

 

Konkurs nr 2/2017

Termin składania wniosków: od 17 maja 2017r. do 30 maja 2017r.
Zakres tematyczny operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 18 kwietnia 2017r.

 

Konkurs nr 3/2017/G

Termin składania wniosków: od 05 kwietnia 2017r. do 25 kwietnia 2017r.
Zakres tematyczny operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz realizacja działań w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa kulinarnego, kulturowego, przyrodniczego i historycznego regionu oraz promocji turystyki.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 06 marca 2017r.

 

Konkurs nr 2/2017/G

Termin składania wniosków: od 05 kwietnia 2017r. do 25 kwietnia 2017r.
Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR przez aktywizacje i działania integracyjne oraz podnoszenie wiedzy i zachowań społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, a także innowacji.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 06 marca 2017r.

 

Konkurs nr 1/2017/G

Termin składania wniosków: od 23 stycznia 2017r. do 20 lutego 2017r.
Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 27 grudnia 2016r.

 

Konkurs nr 1/2017

Termin składania wniosków: od 23 stycznia 2017r. do 20 lutego 2017r.
Zakres tematyczny operacji:  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 27 grudnia 2016r.