Termin składania wniosków: od 01 grudnia 2016r. do 30 grudnia 2016r.

Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie/zakładanie działalności gospodarczej.

 
Nazwa pliku Rozmiar
00. Ogloszenie LGD PR - konkurs nr 1.doc 278 KB
01. Wniosek o Przyznanie Pomocy - WoPP_19.2_P_2z_P.pdf 801 KB
01. Wniosek o Przyznanie Pomocy - WoPP_19.2_P_2z_P.xlsx 168 KB
02. Instrukcja wypelniania WoPP.pdf 723 KB
03.1 Informacje pomocnicze przy wypelnianiu biznesplanu - IP_BP_1z.pdf 612 KB
03. Biznesplan - BP_P_2z.docx 110 KB
03. Biznesplan - BP_P_2z.pdf 759 KB
04. Prezentacja - jak prawidlowo sporzadzic biznesplan.pdf 1.18 MB
05. Umowa o przyznaniu pomocy Nr - umowa_P.pdf 729 KB
05. zal 1_IW.pdf 116 KB
05. zal 2_IW.pdf 181 KB
05. zal 3_IW.pdf 376 KB
05. zal 4_IW.pdf 373 KB
05. zal 5 a_IW.pdf 577 KB
05. zal 5_IW.pdf 531 KB
06. Wniosek o Platnosc - WoP_19_2_P_2z_P.pdf 442 KB
06. Wniosek o Platnosc - WoP_19_2_P_2z_P.xlsx 114 KB
07. Instrukcja wypelniania Wniosku o Platnosc - IW_WoP_19_2_P_2z_P.pdf 1.09 MB
08. Zalacznik nr 2 - wykaz faktur lub dokumentow o rownowaznej wartosci dowodowej - Zalacznik_nr_2_wykaz_faktur_lub_dokumentow_P.xlsx 39.6 KB
09. LGD PR - konkurs nr 1 - karta oceny operacji wedlug lokalnych kryteriow wyboru.doc 302 KB
10. LGD PR - konkurs nr 1 - karta opisu operacji.doc 284 KB
11. LGD PR - konkurs nr 1 - karta zgodnosci operacji z LSR.doc 286 KB
12. LGD PR - konkurs nr 1 - oswiadczenie o braku podwojnego finasowania operacji.doc 266 KB
13. LGD PR - konkurs nr 1 - wzor protestu od oceny Rady LGD.doc 277 KB
14. Ogloszenia o naborze - warunki wyboru operacji - konkurs nr 1.doc 265 KB
15. Ewidencja WoPP-30.12.2016r. - konkurs nr 1.pdf 401 KB
16. Lista operacji niewybranych do udzielenia wsparcia.pdf 431 KB
17. Lista operacji niezgodnych z LSR.pdf 449 KB
18. Lista operacji zgodnych z LSR.pdf 1.46 MB
19. Lista rankingowa operacji wybranych do udzielenia wsparcia.pdf 1.84 MB
20. Protokol z posiedzenia organu decyzyjnego - Rady LGD.pdf 7.71 MB
21. Korekta protokolu z posiedzenia organu decyzyjnego - Rady LGD.pdf 10.3 MB