Termin składania wniosków: od 24 kwietnia 2023 r. do 10 maja 2023 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 
Nazwa pliku Rozmiar
Akty prawne
00. Ogloszenie Konkurs 1-2023.doc 231 KB
01.00 Wniosek_o_przyznanie_pomocy_19_2_I_5z.pdf 1 020 KB
01.00 Wniosek_o_przyznanie_pomocy_19_2_I_5_z.xlsx 349 KB
01.01 Dodatkowe_arkusze_dla_podmiotow_wspolwnioskujacych_19_2_I_5_z.pdf 696 KB
01.01 Dodatkowe_arkusze_dla_podmiotow_wspolwnioskujacych_19_2_I_5_z.xlsx 188 KB
02. Instrukcja_do_wniosku_o_przyznanie_pomocy_I_19_2_5z.pdf 793 KB
03. Umowa_192_inne_wl_wer_9z.pdf 586 KB
03. zal_nr_1_ZRF_192_inne_wl_umowa_9z.pdf 128 KB
03. zal_nr_2_wykdzialek_umowa_9z.pdf 86.2 KB
03. zal_nr_3_kary_umowa_9z.pdf 246 KB
03. zal_nr_5_IMRB_IPRO_192_I_W_9z.pdf 198 KB
03. zal_nr_10_RODO_umowa_9z.pdf 175 KB
04. Instrukcja do 1_IWoP_19_2_I_W_5z.pdf 985 KB
04. WoP_19_2_IW_5z.pdf 479 KB
04. WoP_19_2_IW_5z.xlsx 163 KB
04. WoP_19_2_IW_5z_ark_wspolwn_edytow.pdf 199 KB
04. WoP_19_2_IW_5z_ark_wspolwn_edytow.xlsx 73.5 KB
06. Karta oceny operacji wedlug lokalnych kryteriow wyboru.doc 234 KB
07. Karta opisu operacji.doc 336 KB
08.1 Zalacznik nr 2 do Wytycznych 11_2_2022.xls 85.0 KB
08. Karta zgodnosci operacji z LSR.doc 205 KB
09. Wzor protestu.doc 204 KB
10. Podanie o wycofanie wniosku.doc 36.5 KB
11. Ogloszenie o naborze - warunki wyboru operacji.doc 287 KB
12. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xlsx 79.0 KB
13. Formularz oswiadczen i zgod w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych.docx 53.1 KB
14. Ewidencja wplywu wnioskow.pdf 1.25 MB
15. Lista operacji zgodnych z LSR.pdf 1.26 MB
16. Lista rankingowa.pdf 1.77 MB
17. Protokol.pdf 27.5 MB