Termin składania wniosków: od 23 stycznia 2017r. do 20 lutego 2017r.

Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.