Termin składania wniosków: od 17 maja 2017r. do 30 maja 2017r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej

 
Nazwa pliku Rozmiar
00. Ogloszenie LGD PR - konkurs nr 2 2017.doc 278 KB
01. Wniosek o przyznanie pomocy - WoPP_19_2__I_2z_.pdf 1.11 MB
01. Wniosek o przyznanie pomocy - WoPP_19_2__I_2z__1_.xlsx 272 KB
02. Instrukcja wypelniania wniosku o przyznanie pomocy - IW_WoPP_2_Z_POPRAWIONA_MJ_27_11.16.pdf 1.27 MB
03. Biznesplan - BP_I_2z .docx 85.1 KB
03. Biznesplan - BP_I_2z.pdf 759 KB
04. Informacje pomocnicze przy wypelnianiu biznesplanu - IPbiznesplan_06022017.pdf 899 KB
05. Biznesplan - tabele finansowe - BP_inne .xlsx 27.2 KB
06. Umowa o przyznanie pomocy - umowa_w4.pdf 856 KB
06. zalacznik_1_w4.pdf 210 KB
06. zalacznik_2_w4.pdf 180 KB
06. zalacznik_3a_w4.pdf 590 KB
06. zalacznik_3_w4.pdf 543 KB
07. Wniosek o platnosc - WoP_19_2_I_W__2z_IW.pdf 618 KB
07. Wniosek o platnosc - WoP_19_2_I_W__2z_IW .xlsx 158 KB
08. Instrukcja wypelniania wniosku o platnosc - IWoP_19_2_I_W_2z_aktualizacja__24_02_17_MZd_.pdf 1.40 MB
09. Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.pdf 504 KB
09. Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_a .xlsx 174 KB
10. Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.pdf 885 KB
11. LGD PR - konkurs nr 2 2017 - karta oceny operacji wedlug lokalnych kryteriow wyboru .doc 302 KB
12. LGD PR - konkurs nr 2 2017 - karta opisu operacji.doc 284 KB
13. LGD PR - konkurs nr 2 2017 - karta zgodnosci operacji z LSR .doc 285 KB
14. LGD PR - konkurs nr 2 2017 - oswiadczenie o braku podwojnego finasowania operacji .doc 265 KB
15. LGD PR - konkurs nr 2 2017 - wzor protestu od oceny Rady LGD.doc 277 KB
16. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis .xlsx 78.4 KB
17. IDENTYFIKATORY GMIN.doc 22.0 KB
18. Ogloszenia o naborze - warunki wyboru operacji - konkurs nr 2 2017.doc 265 KB
19. Ewidencja Wnioskow o Przyznanie Pomocy.pdf 1.61 MB
20. Protokol z posiedzenia organu decyzyjnego - Rady LGD.pdf 7.53 MB
21. Lista operacji niezgodnych z LSR.pdf 456 KB
22. Lista operacji zgodnych z LSR.pdf 989 KB
23. Lista operacji niewybranych do udzielenia wsparcia.pdf 436 KB
24. Lista rankingowa operacji wybranych do udzielenia wsparcia.pdf 1.33 MB
25. Korekta listy rankingowej operacji wybranych do udzielenia wsparcia .pdf 1.57 MB