Termin składania wniosków: od 23 stycznia 2017r. do 20 lutego 2017r.

Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 
Nazwa pliku Rozmiar
20. Korekta protokolu z posiedzenia organu decyzyjnego - Rady LGD.pdf 7.34 MB
19. Lista rankingowa operacji wybranych do udzielenia wsparcia.pdf 923 KB
18. Lista rankingowa operacji niewybranych do udzielenia wsparcia.pdf 451 KB
17. Lista operacji zgodnych z LSR.pdf 817 KB
16. Lista operacji niezgodnych z LSR.pdf 496 KB
15. Protokol z posiedzenia organu decyzyjnego - Rady LGD.pdf 6.72 MB
14. Ewidencja WoPP - konkurs nr 1 2017.pdf 481 KB
13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xlsx 78.4 KB
12. Ogloszenie o naborze - warunki wyboru operacji.doc 265 KB
11. LGD PR - konkurs 1 - Podanie o wycofanie wniosku.doc 271 KB
10. LGD PR - konkurs nr 1 - wzor protestu od oceny Rady LGD.doc 277 KB
09. LGD PR - konkurs nr 1 - oswiadczenie o braku podwojnego finasowania operacji.doc 266 KB
08. LGD PR - konkurs nr 1 - karta zgodnosci operacji z LSR.doc 286 KB
07. LGD PR - konkurs nr 1 - karta opisu operacji.doc 285 KB
06. LGD PR - konkurs nr 1 - karta oceny operacji wedlug lokalnych kryteriow wyboru.doc 310 KB
05. Instrukcja wypelniania wniosku o platnosc - IWoP_19_2_I_W_2z_IW.pdf 1.35 MB
04. Wniosek o platnosc - WoP_19_2_I_W__2z_IW.xlsx 158 KB
04. Wniosek o platnosc - WoP_19_2_I_W__2z_IW.pdf 618 KB
03. zal_5_IW.pdf 542 KB
03. zal_5_a_IW.pdf 590 KB
03. zal_4_IW.pdf 376 KB
03. zal_3_IW.pdf 380 KB
03. zal_2_IW.pdf 180 KB
03. zal_1_IW.pdf 121 KB
03. Umowa o przyznaniu pomocy.pdf 842 KB
02. Instrukcja wypelniania WoPP.pdf 1.27 MB
01.Wniosek o przyznanie pomocy - WoPP_19_2__I_2z_.pdf 1.11 MB
01. Wniosek o przyznanie pomocy - WoPP_19_2__I_2z_ (1).xlsx 272 KB
00. Ogloszenie LGD PR - konkurs nr 1.doc 280 KB