Termin składania formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: 01.07.2020r. – 03.08.2020r.

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.