Termin składania formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: 01.07.2020r. – 03.08.2020r.

Zakres tematyczny operacji: 

- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

- Zachowanie dziedzictwa lokalnego.