Termin składania wniosków: od 11 września 2019 r. do 26 września 2019 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 26 sierpnia 2019 r..