Nazwa pliku Rozmiar
Procedury - projekty konkursowe
Procedury - projekty grantowe
Procedury - projekty wlasne
22. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 232 KB
17. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 234 KB
16. Zestawienie finansowe - 2017 rok.pdf 317 KB
31. Zestawienie finansowe za 2022 LGD PR.pdf 319 KB
29. Zestawienie finansowe za rok 2021.pdf 319 KB
26. Sprawozdanie finansowe za rok 2020 LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 319 KB
35. Zestawienie finansowe za 2023 rok.pdf 319 KB
5. Czlonkowie Instytucji Meza Zaufania LGD POJEZIERZE RAZEM - sklad osobowy.pdf 386 KB
10. Zestawienie rzeczowo finansowe - 2016 rok.pdf 394 KB
8. Budzet LSR dla LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 414 KB
14. Opis stanowisk pracy i profil wymagan kwalifikacyjnych.PDF 439 KB
9. Rada LGD POJEZIERZE RAZEM - czlonkowie.pdf 522 KB
25. Aneks nr 9 do umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 570 KB
19. Aneks nr 4 do umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 584 KB
23. Aneks nr 7 do umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 584 KB
18. Aneks nr 3 do umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 596 KB
24. Aneks nr 8 do umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 612 KB
3. Plan Komunikacji LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 614 KB
11. Aneks nr 1 do umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 658 KB
21. Aneks nr 6 do umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 769 KB
34. Aneks nr 13 do umowy ramowej.pdf 912 KB
4. Czlonkowie organu decyzyjnego LGD.pdf 924 KB
20. Aneks nr 5 do umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 1 020 KB
32. Aneks nr 12 do umowy ramowej.pdf 1.04 MB
30. Raport z ewaluacji Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania POJEZIERZE RAZEM.pdf 1.06 MB
7. Plan szkolen dla czlonkow Rady LGD i pracownikow biura LGD.pdf 1.47 MB
2. Umowa ramowa LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 1.72 MB
1. Lokalna Strategia Rozwoju.pdf 2.21 MB
13. Projekty grantowe - karty oceny operacji wg lokalnych kryteriow wyboru wraz z procedura wyboru lub zmiany.PDF 2.55 MB
12. Aneks nr 2 do Umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 2.82 MB
6. Harmonogram planowanych naborow wnioskow o udzielenie wsparcia.pdf 3.22 MB
15. Projekty konkursowe - karty oceny operacji wg lokalnych kryteriow wyboru wraz z procedura wyboru lub zmiany.PDF 4.50 MB
33. Zalacznik nr 1 do aneksu nr 12 do UR.pdf 19.5 MB
27. Aneks nr 10 do umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 20.5 MB
28. Aneks nr 11 do umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 20.8 MB