Nazwa pliku Rozmiar
Procedury - projekty konkursowe
Procedury - projekty grantowe
Procedury - projekty wlasne
15. Projekty konkursowe - karty oceny operacji wg lokalnych kryteriow wyboru wraz z procedura wyboru lub zmiany.PDF 4.50 MB
12. Aneks nr 2 do Umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 2.82 MB
13. Projekty grantowe - karty oceny operacji wg lokalnych kryteriow wyboru wraz z procedura wyboru lub zmiany.PDF 2.55 MB
1. Lokalna Strategia Rozwoju.pdf 1.85 MB
2. Umowa ramowa LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 1.72 MB
7. Plan szkolen dla czlonkow Rady LGD i pracownikow biura LGD.pdf 1.47 MB
20. Aneks nr 5 do umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 1 020 KB
3. Plan Komunikacji LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 817 KB
21. Aneks nr 6 do umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 769 KB
6. Harmonogram planowanych naborow wnioskow o udzielenie wsparcia.pdf 700 KB
11. Aneks nr 1 do umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 658 KB
4. Czlonkowie organu decyzyjnego LGD.pdf 649 KB
24. Aneks nr 8 do umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 612 KB
18. Aneks nr 3 do umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 596 KB
23. Aneks nr 7 do umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 584 KB
19. Aneks nr 4 do umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 584 KB
9. Rada LGD POJEZIERZE RAZEM - czlonkowie.pdf 522 KB
14. Opis stanowisk pracy i profil wymagan kwalifikacyjnych.PDF 439 KB
8. Budzet LSR dla LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 414 KB
10. Zestawienie rzeczowo finansowe - 2016 rok.pdf 394 KB
5. Czlonkowie Instytucji Meza Zaufania LGD POJEZIERZE RAZEM - sklad osobowy.pdf 369 KB
16. Zestawienie finansowe - 2017 rok.pdf 317 KB
17. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 234 KB
22. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 232 KB