Nazwa pliku Rozmiar
Procedury - projekty grantowe
Procedury - projekty konkursowe
Procedury - projekty wlasne
1. Lokalna Strategia Rozwoju.pdf 2.21 MB
2. Umowa ramowa LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 1.72 MB
3. Plan Komunikacji LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 614 KB
4. Czlonkowie organu decyzyjnego LGD.pdf 924 KB
5. Czlonkowie Instytucji Meza Zaufania LGD POJEZIERZE RAZEM - sklad osobowy.pdf 386 KB
6. Harmonogram planowanych naborow wnioskow o udzielenie wsparcia.pdf 3.22 MB
7. Plan szkolen dla czlonkow Rady LGD i pracownikow biura LGD.pdf 1.47 MB
8. Budzet LSR dla LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 414 KB
9. Rada LGD POJEZIERZE RAZEM - czlonkowie.pdf 522 KB
10. Zestawienie rzeczowo finansowe - 2016 rok.pdf 394 KB
11. Aneks nr 1 do umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 658 KB
12. Aneks nr 2 do Umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 2.82 MB
13. Projekty grantowe - karty oceny operacji wg lokalnych kryteriow wyboru wraz z procedura wyboru lub zmiany.PDF 2.55 MB
14. Opis stanowisk pracy i profil wymagan kwalifikacyjnych.PDF 439 KB
15. Projekty konkursowe - karty oceny operacji wg lokalnych kryteriow wyboru wraz z procedura wyboru lub zmiany.PDF 4.50 MB
16. Zestawienie finansowe - 2017 rok.pdf 317 KB
17. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 234 KB
18. Aneks nr 3 do umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 596 KB
19. Aneks nr 4 do umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 584 KB
20. Aneks nr 5 do umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 1 020 KB
21. Aneks nr 6 do umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 769 KB
22. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 232 KB
23. Aneks nr 7 do umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 584 KB
24. Aneks nr 8 do umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 612 KB
25. Aneks nr 9 do umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 570 KB
26. Sprawozdanie finansowe za rok 2020 LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 319 KB
27. Aneks nr 10 do umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 20.5 MB
28. Aneks nr 11 do umowy ramowej LGD POJEZIERZE RAZEM.pdf 20.8 MB
29. Zestawienie finansowe za rok 2021.pdf 319 KB
30. Raport z ewaluacji Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania POJEZIERZE RAZEM.pdf 1.06 MB
31. Zestawienie finansowe za 2022 LGD PR.pdf 319 KB
32. Aneks nr 12 do umowy ramowej.pdf 1.04 MB
33. Zalacznik nr 1 do aneksu nr 12 do UR.pdf 19.5 MB
34. Aneks nr 13 do umowy ramowej.pdf 912 KB
35. Zestawienie finansowe za 2023 rok.pdf 319 KB