Od dnia 19 czerwca br. można korzystać z nowopowstałego skateparku wykonanego w ramach umowy na realizację projektu pn. „Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu poprzez przebudowę placu rekreacyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze na skatepark” podpisanej w ramach Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM, poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Kwota wsparcia z umowy na realizację tej operacji to 46 783,00 zł.

W ramach zadania powstał ogólnodostępny i niekomercyjny skatepark, gdzie znalazły się między innymi takie elementy jak: Bank ramp, Quarter Pipe, Funbox z poreczą, Grinbox 2 + Grinbox 1 z poręczą prostą oraz Grinbox 9.

Zapraszamy do korzystania z nowego miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego.

Poniżej fotorelacja z realizacji zadania.