W dniu 18 czerwca br. podpisano kolejną umowę w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego PROW na lata 2014-2020”.

Beneficjentem jest Pan Tomasz Sowiński z miejscowości Gwda Wielka, Gmina Szczecinek. Podpisana umowa w ramach konkursu 4/2019, którego zakres tematyczny obejmuje „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odnosi się do projektu pt. Rozwój działalności gospodarczej poprzez doposażenie i wzrost zatrudnienia w Tomasz Sowiński Firma Pilarska „SOWIŃSKI”. W ramach przedsięwzięcia zostaną zakupione wyciągarki i przyczepy wraz z żurawiem ładowniczym i zatrudniony zostanie operator obsługi nowego sprzętu. Otrzymana kwota pomocy w ramach LGD wynosi: 102 926,00 zł.

LGD POJEZIERZE RAZEM serdecznie gratuluje Beneficjentowi i życzy powodzenia w realizacji projektu.

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM