Termin składania formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: od 15 maja 2017r. do 13 czerwca 2017r.

Zakres tematyczny operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz realizacja działań w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa kulturalnego, kulturowego, przyrodniczego i historycznego regionu oraz promocji turystyki.