Termin składania wniosków: 27.10.2020r. – 12.11.2020r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 
Nazwa pliku Rozmiar
00. Ogloszenie LGD PR Konkurs 3-2020.doc 230 KB
01. Wniosek o przyznanie pomocy WoPP 3z 19.2 .pdf 1.18 MB
01. Wniosek o przyznanie pomocy WoPP_19_2_I_3z.xlsx 280 KB
02. Wniosek o przyznanie pomocy WoPP_19_2_I_3z_ark_wspolwn.pdf 805 KB
02. Wniosek o przyznanie pomocy WoPP_19_2_I_3z_ark_wspolwn.xlsx 150 KB
03. Instrukcja Wypelniania WoPP_19_2_I_3z.pdf 1.34 MB
04. Biznesplan BP_19_2_I_3z.docx 105 KB
04. Biznesplan BP_19_2_I_3z.pdf 855 KB
04. BP_19_2_I_3z_TabFinans_20171016.xlsx 27.9 KB
05. Informacje pomocnicze przy wypelnianiu biznesplanu BP_19_2_I_3z.pdf 1.03 MB
06. Umowa_19_2_I_7z.pdf 866 KB
06. Umowa_19_2_I_7z_Zal_1_zestawienie rzeczowo-finansowe.pdf 209 KB
06. Umowa_19_2_I_7z_Zal_2_wykaz dzialek.pdf 180 KB
07. Wniosek o platnosc WoP_19_2_I_4z.pdf 491 KB
07. Wniosek o platnosc WoP_19_2_I_4z.xlsx 131 KB
07. Wniosek o platnosc WoP_19_2_I_4z_ark_wspolwn.pdf 380 KB
07. Wniosek o platnosc WoP_19_2_I_4z_ark_wspolwn.xlsx 43.3 KB
08. Instrukcja wypelniania Wniosku o platnosc IW_WoP_19_2_I_4z.pdf 1.42 MB
09. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu WoP_19_2_I_P_Zal_3_SRBP.xlsx 26.5 KB
09. SRBP Informacje pomocnicze przy wypelnianiu sprawozdania_WoP_19_2_I_P_SRBP.pdf 410 KB
10. OswWielkPrzedsieb_19_2_I.pdf 472 KB
10. OswWielkPrzedsieb_19_2_I.xlsx 53.4 KB
10. Zasady Wypelniania_OswWielkPrzedsieb_19_2_I.pdf 1.21 MB
11. Karta oceny operacji wedlug lokalnych kryteriow wyboru.doc 366 KB
12. Karta opisu operacji.doc 335 KB
13. Formularz oswiadczen i zgod w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych.docx 53.1 KB
13. Wzor protestu.doc 337 KB
14. Karta zgodnosci operacji z LSR.doc 338 KB
15. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xlsx 79.0 KB
16. Podanie o wycofanie wniosku.doc 45.5 KB
17. Ewidencja wplywu wnioskow.pdf 1.10 MB
18. Lista rankingowa operacji.pdf 1.39 MB
19. Lista operacji zgodnych.pdf 1.08 MB
20. Protokol.pdf 7.59 MB
21. Korekta protokolu.pdf 1.20 MB
22. Korekta listy rankingowej.pdf 262 KB