W miniony czwartek (01.02.2024 r.) w Centrum Konferencyjnym ZAMEK w Szczecinku na zaproszenie Pani Marii Łangowskiej – Prezes UTW w Szczecinku Pan Dariusz Siubdzia – Dyrektor biura LGD POJEZIERZE RAZEM miał okazję przedstawić informacje dotyczące funkcjonowania Stowarzyszenia ze szczególnym naciskiem na przedstawienie możliwych obszarów współpracy i wsparcia.

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinku zapoznani zostali z informacjami dotyczącymi prawnych uwarunkowań funkcjonowania Stowarzyszenia, zrealizowanych projektów oraz planowanych przedsięwzięć.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.