Zapraszamy do zapoznania się z programem Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty – skierowanych do dyrektorów(ek) i wicedyrektorów(ek) szkół wszystkich rodzajów i poziomów edukacyjnych.

Studia wzmocnią dyrektorów i wicedyrektorów jako liderów swojej szkoły. Organizator studiów stawia na warsztaty i inne praktyczne zajęcia, a zamiast indeksów i zaliczeń proponuje wzajemne wsparcie i współpracę.

Dzięki studiom dyrektorzy i dyrektorki:

● zyskają wiedzę, przekazaną przez ekspertki i specjalistów z wieloletnim doświadczeniem dyrektorskim,

● poznają innych dyrektorów i wicedyrektorki, którzy podzielą się swoimi metodami pracy, m.in. z radą pedagogiczną,

● zdobędą informacje, które pomogą im wspierać młodych ludzi w uczeniu się, a nauczycieli – motywować i inspirować w ich codziennej pracy,

● dowiedzą się, jak dzielić zadania w zespole, aby skuteczniej odpowiadać na nowe wyzwania.

Dofinansowanie studiów można uzyskać np. z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub środków na doskonalenie nauczycieli.

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty są organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu “Szkoła ucząca się” we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Collegium Civitas i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty.

Więcej informacji: https://sus.ceo.org.pl/dzialania/studia-podyplomowe-liderow-oswiaty/

Zapisy: https://rejestracja.ceo.org.pl/content/zgloszenie-na-splo