Termin składania formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: 29.06.2018r. – 29.07.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.