Termin składania wniosków: od 09 kwietnia 2018 r. do 26 kwietnia 2018 r.

Zakres tematyczny operacji: 
- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
- Zachowanie dziedzictwa lokalnego.