Nazwa pliku Rozmiar
Prow_2014_2020 - ksiega wizualizacji znaku
Klauzule i zgody
22. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowych warunkow i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzialania 19.2.pdf 107 KB
9. Rozp. Ministra RiRW z dn.3.06.2015r.ws.szczeg.pdf 129 KB
23. RLKS TEKST JEDNOLITY_02.9.2017.pdf 135 KB
2. Ustawa z dn.20.02.2015 r. o rozw.lokal.z udz.lokal.spoleczn.pdf 144 KB
12. Ustawa z dn. 27 maja 2015 r. o finansowaniu Wspolnej Polityki Rolnej.pdf 145 KB
20. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie szczegolowych warunkow i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzialania 19.2.pdf 162 KB
18. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.pdf 210 KB
3. Ustawa z dn. 20.02.2015 r. o wsp.rozw.obsz.wiejs. z udz.sr.EFR na rzecz Rozw.Obsz. Wiej.w ramach PROW na lata 2014-2020.pdf 238 KB
14. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2016 r w sprawie nowych narzedzi rozwoju terytorialnego w polityce spojnosci na lata 2014-2020.pdf 320 KB
25. USTAWA POL. SPOJNOSCI TEKST JEDNOLITY 2.09.2017..pdf 346 KB
11. Ustawa z dn. 2 lipca 2004r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej.pdf 378 KB
15. Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspolnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130).pdf 530 KB
17. Rozporzadzenie RM z dnia 14 wrzesnia 2015r w sprawie pozyczek z budzetu panstwa na wyprzedzajace finansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020.pdf 695 KB
19. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowych warunkow i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzialania 19.2.pdf 718 KB
21. Procedury odwolawcze.pdf 729 KB
13. Rozporzadzenie MRiRW w sprawie szczegolowych warunkow i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzialania 19.4.pdf 730 KB
27. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. t.j.pdf 775 KB
10. Rozp. Ministra i Rozw Wsi z dn 24-09-2015r ws szczeg warunkow i tr przyzn pom fin.pdf 812 KB
16. Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1438, z pozn. zm.).pdf 821 KB
7. Rozp. delegowane Komisji (UE) nr 640 z dn.11.03.2014r. uzup.rozp.PE i Rady (UE) nr 1306 w odn.do zinegr.syst.zarzadz.pdf 1.13 MB
26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r.t.j.pdf 1.26 MB
8. Rozp.wykonawcze Komisji (UE) nr 809 z dn.17.07.2014r. ustan.zas.stos.rozp.PE i Rady (UE) nr 1306.pdf 1.27 MB
6. Rozp. Parlamentu Europ.i Rady (UE) nr 1306 z dn. 17.12.2013r. ws.fin.wsp.polit.roln.zarzadz.pdf 1.37 MB
5. Rozp Parlamentu Europ i Rady (UE) nr 1305 z dn. 17-12-2015r ws wsp rozw obsz wiej przez EFR na rzecz ROW.pdf 1.50 MB
4. Rozp.Parlamentu Europ.i Rady (UE) nr 1303 z dn. 17.12.2013r. ustan.wsp.przepisy dot EFRR.pdf 2.38 MB
1. PROW 2014-2020.pdf 6.41 MB
24. ROZPORZADZENIE W SPR. WDR. Z 24.09.2015 TEKST JEDNOLITY 9.09.2017.pdf 7.65 MB