Informujemy że w dniu 01 grudnia 2020 r. (wtorek) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie organu decyzyjnego Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM – Rady LGD.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia;

2. Spisanie listy obecności;

3. Stwierdzenie quorum obrad Rady LGD;

4. Wybory komisji skrutacyjnej;

5. Wypełnienie rejestru interesów oraz stosownych deklaracji, a także oświadczeń o poufności i bezstronności;

6. Powołanie co najmniej 6 osobowych zespołów do oceny wniosków;

7. Rozpatrzenie wniosków złożonym w konkursie: a) Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

8. Ocena ww. wniosków;

9. Zliczenie punktów;

10. Utworzenie list rankingowych;

11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia list rankingowych;

12. Wolne wnioski;

13. Zapytanie członków Rady LGD;

14. Zakończenie posiedzenia Rady LGD.

 

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM