W wyniku dużego zainteresowania tematem miast i wiosek tematycznych, zapraszamy na szkolenie online prowadzone przez wybitnego specjalistę, Pana Wacława Idziaka. Szkolenie online pt. „Rozwój potencjału terenów wiejskich” Warsztat wprowadzający „Marketing miejsc, kapitały rozwojowe, innowacyjne formy rozwoju wsi” odbędzie się 25.11.2020 (środa) w godz. 16-18 na platformie ZOOM.

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy. Pierwsze spotkanie jest ogólne, a kolejne będą poświęcone konkretnym grupom i regionom. 

Jeśli chcecie Państwo wziąć udział w szkoleniu bardzo proszę o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dla osoby fizycznej i przesłanie skanu do 20.11.2020 na mój adres mailowy, a oryginał pocztą na poniższy adres.

Proszę szczególną uwagę zwrócić na podanie w Formularzu aktualnego adresu mailowego, który będzie służył do wysłania Państwu zaproszenia na szkolenie. Osoby, które są już uczestnikami projektu pn. "OWES w regionie szczecineckim" poproszę o przesłanie drogą mailową Imienia i nazwiska wraz z miejscem zamieszkania oraz adresem mailowym.

Link z zaproszeniem zostanie wysłany dzień przed szkoleniem.

W programie spotkania m.in.:

• Nowe formy ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na tle marketingu miejsc oraz koncepcji kapitałów rozwojowych,

• Działania na rzecz wzmocnienia wyróżnialności i kapitałów rozwojowych miejsc, w których mieszkamy,

• Marketing miejsc w praktyce: miejscowości z wyobraźnią, miasta i wioski tematyczne, gospodarstwa tematyczne i edukacyjne, najciekawsze wioski, wioski kolorów, wioski i miasta kwiatów, trasy tematyczne, ekomuzea, wiejskie ośrodki kompetencji, wioski uczące się, specjalizacja tematyczna szkół i świetlic wiejskich, grupy zabawowe, specjalizacja tematyczna podmiotów ekonomii społecznej. 

 

Sylwia Pawłowska- Sipak
Fundacja Nauka dla Środowiska
ul. Racławicka 15-17 bud. F
75-620 Koszalin
tel. 94 347 82 05 +48 533 335 443

www.ndsfund.org