Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM zaprasza potencjalnych wnioskodawców z terenu działania LGD na szkolenia dotyczące wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach ogłoszonych konkursów nr 1/2020, 2/2020.

Szkolenia odbędą się:

- Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, w dniu 29.09.2020 r., godz. 12.30 – 15.00;

- Urząd Gminy Szczecinek, w dniu 01.10.2020 r., godz. 11.00 – 13.30;

- Urząd Gminy Grzmiąca, w dniu 06.10.2020 r., godz. 10.00 – 12.30;

- Urząd Miejski w Barwicach, w dniu 06.10.2020 r., godz. 13.00 – 15.30;

- Urząd Miejski w Białym Borze, w dniu 07.10.2020 r., godz. 11.00 – 13.30.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszeń dotyczących konkursu nr 1/2020, 2/2020 zamieszczonych na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM.

Chęć uczestnictwa w szkoleniach prosimy zgłaszać do dnia 28 września br. do godz. 15:00 telefonicznie lub mailowo.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura LGD POJEZIERZE RAZEM w godzinach jego pracy.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.