Szanowni Państwo, informujemy, że w zakładce „Nabory wniosków” pojawiły się kolejne ogłoszenia dotyczące naboru Wniosków o Przyznanie Pomocy (WoPP) w zakresie realizacji operacji własnej o zakresie tematycznym operacji „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz Zachowanie dziedzictwa lokalnego” (Konkurs 1/OW/2020) oraz realizacji operacji własnej o zakresie tematycznym „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” (Konkurs 2/OW/2020). Serdecznie zapraszamy!