Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa zachodniopomorskiego w roku 2020 w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Budżet Programu to 1 200 000,00 zł, z czego: 1 000 000,00 zł to środki pozyskane z NFOŚiGW, pozostałe 200 000 zł to środki WFOŚiGW w Szczecinie. Jednostka OSP może otrzymać nawet 25 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji.

Z naboru wykluczone są jednostki OSP, które otrzymały dofinansowanie w ramach I i II edycji Programu „Mały Strażak” w roku 2019.

Termin naboru wniosków od 16 czerwca 2020 r. do 16 lipca 2020 r.

Serdecznie zachęcamy do składania wniosków.

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM