Informujemy, że do 28 kwietnia (wtorek) jest termin na składanie wniosków w ramach tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych z terenu powiatu szczecineckiego.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku proponuje następujące instrumenty:

➡ Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie części kosztów wynagrodzeń pracowników. ➡ Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne - w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

➡ Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności - w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.

Jeśli masz wątpliwości i pytania związane z tematem tarczy antykryzysowej oraz możliwościami w czasie kryzysu wywołanego pandemią, skontaktuj się z nami!

☎ +48 94 347 82 05
📞 533 335 443

Więcej informacji na stronie PUP Szczecinek: https://szczecinek.praca.gov.pl

Urszula Sadłowska
OWES dla regionu szczecineckiego
Fundacja Nauka dla Środowiska
ul. Racławicka 15-17
75-620 Koszalin
tel. +48 94 347 82 05 +48 533 335 443