Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM zaprasza wszystkie chętne osoby z terenu LGD, które zamierzają złożyć wniosek dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach konkursów:

1) nr 1/2023 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

2) nr 2/2023 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, zwaną dalej „LSR”, przez: podejmowanie działalności gospodarczej);

3) nr 3/2023 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 zwaną dalej „LSR”, przez: rozwijanie działalności gospodarczej).

Szkolenia odbędą się zgodnie z poniższym zestawieniem:

 

LP.

Miejscowość

Adres

Data

1.

Grzmiąca

Urząd Gminy Grzmiąca

ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca

12.04.2023 r. w godzinach: 10.30-13.30

2.

Borne Sulinowo

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie

Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo

13.04.2023 r. w godzinach: 10.30-13.30

3.

Barwice

Urząd Miejski w Barwicach 

ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice

14.04.2023 r. w godzinach: 10.30-13.30

4.

Szczecinek

Urząd Gminy Szczecinek

ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek

17.04.2023 r. w godzinach: 10.30-13.30

5.

Biały Bór

Urząd Miejski w Białym Borze

ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór

18.04.2023 r. w godzinach: 10.30-13.30

6.

Szczecinek

Starostwo Powiatowe w Szczecinku

ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

20.04.2023 r. w godzinach: 10.30-13.30

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniach i podnoszenia swoich kompetencji w skutecznym wypełnianiu wniosków.

Chęć uczestnictwa w szkoleniach prosimy zgłaszać telefonicznie: 0-94-37-292-63 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM