Zapraszamy jednostki OSP z terenu działania LGD POJEZIERZE RAZEM do aplikowania !!!

Ochotnicy Naszej Gminy to konkurs grantowy Fundacji BGK. Jego celem jest wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w zakupie sprzętu, który umożliwi im wypełniać swoją misję.

O programie

Ochotnicy Naszej Gminy to konkurs grantowy Fundacji BGK. Jego celem jest:

– wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w zakupie sprzętu, który umożliwi im wypełniać swoją misję oraz

– zwiększenie świadomości, wiedzy i umiejętności społeczności lokalnej w zakresie ratowania życia i zachowania bezpieczeństwa.

Co chcemy osiągnąć?

Chcemy okazać wsparcie finansowe jednostkom OSP, aby ułatwić im funkcjonowanie. Pragniemy pomóc w szczególności tym jednostkom, które potrzebują podstawowego sprzętu. Wierzymy, że umożliwienie jego zakupu pomoże strażakom, jak i zwiększy poczucie bezpieczeństwa wśrod lokalnej społeczności. Dodatkowo chcemy, aby szerzyć świadomość mieszkańców o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu.

Kto może wziąć udział?

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

Uwaga! W II edycji Ochotnicy Naszej Gminy nie mogą wziąć udziału Grantobiorcy z poprzedniej edycji.

W II edycji programu wygra maksymalnie łącznie 60 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane:

30 projektów na kwotę do 15 000,00 zł brutto

30 projektów na kwotę do 25 000,00 zł brutto

Na co może być przeznaczone dofinansowanie?

1. Zakup Sprzętu/Wyposażenia związanego z realizacją zaplanowanych działań w ramach Projektu z poniższych kategorii:

– wyposażanie indywidualne i środki ochrony indywidualnej;

– pompy pożarnicze;

– armatura i osprzęt pożarniczy;

– sprzęt i narzędzia ratownicze i pomocnicze;

– sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności;

– sprzęt ratownictwa medycznego, wodnego i przeciwpowodziowego, drogowego i technicznego, chemicznego, ekologicznego i wysokościowego.

2. Materiały/pomoce/gadżety potrzebne do realizacji zajęć/pokazów (np. pierwszej pomocy, zachowania w razie wypadku samochodowego czy wybuchu pożaru), max. 1000,00 zł brutto – koszt nieobowiązkowy;

3. Usługa księgowa, związana z Projektem, max. 500,00 zł brutto – koszt nieobowiązkowy;

Terminy:

23/03/2023 -Rusza nabór wniosków II edycji konkursu!

03/04/2023 -Termin składania wniosków

15/06/2023 -Ogłoszenie wyników konkursu

Link do strony Grantodawcy: https://www.fundacja.bgk.pl/ochotnicy-naszej-gminy/