Miło nam poinformować o podpisanej umowie przez naszego beneficjenta. W dniu 12 grudnia 2022 r. podpisana została umowa nr 01082-6935-UM1611587/22 na rzecz realizacji operacji pn: „Utworzenie podmiotu działającego w branży usługowo - produkcyjnej - ArtE”, mającej na celu utworzenie podmiotu gospodarczego, który świadczyć będzie szeroko rozumiane usługi w zakresie rękodzieła artystycznego.

W ramach operacji beneficjent Edyta Anna Wieleba-Matyśniak otworzy działalność gospodarczą – Pracownię Rękodzieła Artystycznego ArtE w Dalęcinie 31a 78-400 Szczecinek, zakupi odpowiednie wyposażenie pracowni oraz prowadzić będzie manufakturę jak również warsztaty artystyczne.

Operacja realizowana w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".