Kapituła Redakcji „Głosu Koszalińskiego” i „Głosu Szczecińskiego” ogłosiła wyniki Plebiscytu na Osobowość Roku. Starosta Krzysztof Lis, pełniący równocześnie funkcję wiceprezesa LGD POJEZIERZE RAZEM oraz Prezesa LGR „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku zwyciężył w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna.

Kapituła Plebiscytu przyznając nominację doceniła wkład starosty Krzysztofa Lisa w skuteczne pozyskiwanie funduszy rządowych na liczne inwestycje w tym m.in.: Centrum Zdrowia Psychicznego, remont oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala w Szczecinku, budowę hal widowiskowo sportowych przy ZST w Szczecinku i ZS nr 1 im. KEN w Szczecinku. Starosta Krzysztof Lis zdobył 562 punkty, zajmując 1 miejsce.

W imieniu całego zarządu, członków oraz pracowników naszej grupy serdecznie gratulujemy.