W dniach 8-9 grudnia Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zorganizował konferencję, podczas której przedstawiony został stan dotychczasowego wdrażania PROW 2014-2020 oraz perspektywy na nadchodzące lata.

Uczestnicy zapoznani zostali z kwestiami takimi jak m. in. Regulamin konkursu na wybór Strategii RLKS, wniosek na wybór LSR w odniesieniu do RLKS, założenia Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027, EFS+ w ramach FEPZ/WZS. Spotkanie miało charakter dyskusji, podczas której istniała możliwość rozwiana dotychczasowych wątpliwości w sprawie nadchodzącej perspektywy finansowej.

Podczas konferencji swoją wiedza podzielili się następujący prelegenci: Pani Marzena Cieślak - ekspert ds. wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020, Pan Marek Orszewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego UM Województwa Zachodniopomorskiego oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.