W dniu 16 września 2021 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku odbyło się „Spotkanie dla przedstawicieli oraz pracowników biur LGD z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie omówienia procesu rejestracji tradycyjnych produktów lokalnych oraz podsumowanie realizacji PROW na lata 2014 – 2020”.

Organizatorem przedsięwzięcia będącego operacją przyjętą do realizacji w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 KSOW 2014-2020 było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM.

Witając zebranych w imieniu Zarządu LGD Pojezierze Razem spotkanie otworzyli Pan Dariusz Siubdzia – Dyrektor LGD POJEZIERZE RAZEM oraz Pan Ireneusz Kostka – Prezydent Federacji Pomorza Zachodniego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele i pracownicy Lokalnych Grup Działania z naszego województwa oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z Wydziału PROW: Pan Artur Przybylski, Pani Katarzyna Rogaczewska oraz Pani Karolina Jerzy. Uczestnikami w trybie online byli Pan Marek Orszewski – Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego oraz Pan Piotr Sadłocha - Prezes Zarządu FAOW. Swoją obecnością zaszczyli nas również reprezentanci Wydziału Rolnictwa oraz Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: Pan Krzysztof Berest oraz Pani Agnieszka Kołodziej. Nie zabrakło także Pana Piotra Jaśkiewicza – prezesa Fundacji Nauka dla Środowiska.

Podczas spotkania podsumowano stan wdrażania PROW 2014 – 2020, przedstawiono Rolę Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego w Procesie wdrażania PROW 2014 – 2020 na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz omówiono rolę Polskiej Sieci w realizacji LSR na obszarze Polski. Omówiono dotychczasowe działania obu organizacji przy wdrażaniu PROW 2014 – 2020 i planowaniu nowej perspektywy. Kolejnymi zagadnieniami były: PROW w świetle nowej perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027, RLKS w formule wielofunduszowej na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz rola Lokalnych Grup Działania w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych.

Uczestnicy spotkania dzięki uprzejmości Pani Agnieszki Kołodziej mieli również okazję zapoznać się z tematem obejmującym proces rejestracji Lokalnych Produktów Tradycyjnych. Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom spotkania za obecność.

W załączeniu prezentacja LGD POJEZIERZE RAZEM.

Treść i zdjęcia: Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM