W dniu 13.04.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Powiatu Świdwińskiego” w Świdwinie odbyło się spotkanie robocze w związku z planowanym nowym projektem współpracy.

Skład grupy roboczej projektu:

1) Lokalna Grupa Działania „Powiatu Świdwińskiego”,
2) Lokalna Grupa Działania „Gryflandia”,
3) Centrum Inicjatyw Wiejskich,
4) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie”,
5) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM.

Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” została liderem grupy i wyznaczono ją do działania w imieniu pozostałych LGD uczestniczących w realizacji zadań między partnerami.

Na spotkaniu poruszono przede wszystkim kwestię tematyki i celu projektu współpracy. Analiza potrzeb społeczności zamieszkującej obszary działania każdego z partnerów wykazała, że mieszkańcy zgłaszają potrzeby udoskonalenia, tworzenia i modernizacji miejsc przeznaczonych na rekreację, spędzanie wolnego czasu, czy integrację międzyludzkie.

Lokalne grupy działania, reagując na potrzeby społeczeństwa, po raz kolejny wyszły naprzeciw zapotrzebowaniu i postanowiły stworzyć kolejny projekt współpracy mający na celu przede wszystkim powstanie nowych obiektów infrastruktury.

Wstępna nazwa projektu brzmi „Bezpieczne Obiekty Całodobowej Infrastruktury Aktywności Narodowej 2021”, akronim „BOCIAN 21”. Przygotowano również wstępny harmonogram realizacji projektu, który zakłada złożenie wniosku o przyznanie pomocy jeszcze w 2021 roku, natomiast realizację inwestycji w 2022 r.

Szacowana kwota alokacji projektu – ponad 1 000 000 PLN.