Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku ma zaszczyt przedstawić nowy harmonogram Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w ramach operacji „Bezpieczny Powiat Szczecinecki – Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla mieszkańców Powiatu Szczecineckiego” w Gminie Barwice.

Kurs odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Barwicach, ul. Moniuszki 12,78-460 Barwice, w następującym terminie:

1

05.03.2021

piątek

16:00 - 20:00

zajęcia teoretyczne dla wszystkich uczestników

06.03.2021

sobota

08:00 - 20:00

zajęcia teoretyczne dla wszystkich uczestników

07.03.2021

niedziela

08:00 - 20:00

zajęcia z podziałem na 3 grupy

2

12.03.2021

piątek

16:00 - 20:00

zajęcia z podziałem na 3 grupy

13.03.2021

sobota

08:00 - 20:00

zajęcia z podziałem na 3 grupy

14.03.2021

niedziela

08:00 - 20:00

zajęcia z podziałem na 3 grupy

3

20.03.2021

sobota

08:00 - 20:00

zajęcia z podziałem na 3 grupy

21.03.2021

niedziela

08:00 - EGZAMIN

egzamin teoretyczny i praktyczny

 

Kurs trwa 66 godzin zajęć dydaktycznych, w tym co najmniej 41 godzin jest praktycznych. Kurs zostanie przeprowadzony przez firmę Usługi Ratownictwa Medycznego MiMed Michał Pelc (więcej informacji o Wykonawcy na stronie: www.mimed.pl i facebook.com/ratownikmimed). Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób do 25 roku życia i osób powyżej 50 roku życia. Ponadto, udział w szkoleniu może wziąć każdy, ale w szczególności zapraszamy pracowników instytucji (w tym szkół gminnych), studentów, uczniów, członków stowarzyszeń OSP i osoby bezrobotne. Celem operacji jest realizacja działań integrujących, aktywizujących i edukacyjnych dla lokalnej społeczności poprzez odbycie szkolenia – Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – pozyskanie umiejętności, wiedzy, a także uprawnień na podstawie wydanych zaświadczeń po odbytym Egzaminie Państwowym i uzyskaniem tytułu Ratownika oraz przeprowadzenia prezentacji nabytych umiejętności i wiedzy kursantów w trakcie Pokazu Pierwszej Pomocy dla mieszkańców z terenu Powiatu Szczecineckiego przy pomocy zakupionego sprzętu szkoleniowego.