Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM informuje, że z „bezpiecznego punktu merytorycznego wsparcia organizacji pozarządowych” skorzystać będzie można do 31 grudnia 2020 r., a nie jak pierwotnie planowano do 01 października 2020 r.

Przypominamy, że w ramach projektu w siedzibie LGD POJEZIERZE RAZEM stworzony został punkt merytorycznego wsparcia organizacji pozarządowych. LGD wspierać będzie organizacje w zakresie doradztwa odnośnie działalności organizacji pozarządowych w trudnych warunkach spowodowanych epidemią COVID-19 oraz na temat pozyskiwania środków i źródeł zewnętrznych. Projekt ma również na celu podniesienie wiedzy w zakresie funkcjonowania, działalności organizacji pozarządowych, by jak najbardziej złagodzić i przeciwdziałać skutkom kryzysu spowodowanego pandemią.

Biuro LGD będzie udostępniane dla interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 15:00. Interesanci będą mieli do dyspozycji pomoc pracowników Biura, jak i pomoc w postaci udostępnionego przez Biuro LGD sprzętu zakupionego w ramach operacji.

Serdecznie zapraszamy!

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM

 

„Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”