W ramach ogłoszonego konkursu 3/2020, do którego nabór trwał od 27 października 2020 r. do 12 listopada 2020 r. złożono 7 wniosków:

● Konkurs nr 3/2020 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; alokacja 293 713,36 zł / 73 428,34 EURO; złożono 7 wniosków, które zostały wybrane do udzielenia wsparcia.