Uprzejmie informujemy, że Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o uruchomieniu zawieszonego dotychczas II naboru wniosków w ramach Programu Społecznik 2019-2021 na rok 2020. Planowany nabór rozpocznie się 19 sierpnia br. i będzie obejmował jedynie I filar – Mikrodotacje (bez II filaru – Regionalne Inicjatywy Obywatelskie).

Dofinansowanie w wysokości do 4 tys. zł otrzyma minimum 225 inicjatyw w skali województwa (min. 45 projektów w każdym regionie). Budżet przeznaczony na inicjatywy to 900.000,00 zł. Nowością w nadchodzącym naborze będzie przeznaczenie ponad 10% środków budżetu na działania młodzieżowe rekomendowane przez Radę Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Młodzież zarekomenduje po 5 projektów w każdym z subregionów.

W związku z ogłoszonym naborem zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanym Regulaminem konkursu na mikrodotacje.

Wnioski można składać do 30 sierpnia do godz. 23:59:00. Wyniki zostaną ogłoszone 16 września.

Projekty można realizować w terminie 23 września – 6 grudnia.

Tradycyjnie nabór odbywa się za pomocą generatora Witkac.

Więcej informacji na stronie Operatora http://spolecznik.karrsa.eu/2020/08/14/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-ramach-naboru-ii-na-rok-2020/

Zapraszamy!