Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” informuje, że z dniem 12 czerwca br. następuje wznowienie realizacji projektu pn. „Bezpieczny Powiat Szczecinecki - Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla mieszkańców Powiatu Szczecineckiego”.

W pierwszej kolejności szkolenie realizowane będzie w Gminie Grzmiąca w dniach: 12 -14.06.2020r., 19.06.-21.06.2020 oraz 27-28.06.2020r.

Nowy harmonogram szkoleń w Gminie Borne Sulinowo, w Gminie Barwice oraz w Gminie Szczecinek przedstawiony zostanie wkrótce.

Wszystkie informacje będą zamieszczane na bieżąco na stronie http://www.lgd.szczecinek.pl