W dniu 28 maja br. podpisano kolejne umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego PROW na lata 2014-2020”.

Pierwszym beneficjentem jest Pan Marcin Gwiazda z miejscowości Omulna, Gmina Szczecinek. Podpisana umowa w ramach konkursu 3/2019, którego zakres tematyczny obejmuje „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odnosi się do projektu pt. „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania termoizolacji budynków metodą wdmuchiwania materiałów sypkich”. W ramach przedsięwzięcia zostaną zakupione maszyny i urządzenia niezbędne do świadczenia usług w tymże zakresie. Będzie to maszyna do wdmuchiwania materiałów sypkich, kamera termoizolacyjna, przyczepka samochodowa do przewozu maszyn i urządzeń na miejsce świadczenia usług. Realizacja operacji wpłynie na zwiększenie dostępności usług w zakresie termoizolacji. Otrzymana kwota pomocy w ramach LGD wynosi: 50 000 złotych.

Drugim beneficjentem jest Pan Krzysztof Tomaszewicz z Krosina, Gmina Grzmiąca. Podpisana umowa w ramach konkursu 4/2019, którego zakres tematyczny obejmuje „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odnosi się do projektu pt. „Zwiększenie konkurencyjności firmy „Talisman” poprzez doposażenie w sprzęt muzyczny”. W ramach przedsięwzięcia zostanie zakupiony sprzęt muzyczny sceniczny, m.in. Light4me Beam BAR – ruchoma głowa, klawiatura sterująca, profesjonalny aranżer, podest sceniczny, wytwornica dymu i inne. Otrzymana kwota pomocy w ramach LGD wynosi: 77 916 złotych.

LGD POJEZIERZE RAZEM serdecznie gratuluje Beneficjentom i życzy powodzenia w realizacji projektów.

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM