W dniu dzisiejszym, tj. 05 marca 2020 roku o godzinie 12.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie doszło do podpisania umów w ramach LGD POJEZIERZE RAZEM w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego PROW na lata 2014-2020.

Umowy ze strony Urzędu Województwa Zachodniopomorskiego parafował Pan Olgierd Kustosz – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Umowy podpisały trzy gminy z Powiatu Szczecineckiego: Borne Sulinowo, Biały Bór i Barwice. Gminy postawiły na rozwój infrastruktury społecznej, turystyczno-rekreacyjnej oraz edukacyjnej.

Pierwszym Beneficjentem była Gmina Borne Sulinowo. Z jej strony umowę parafowała Pani Dorota Chrzanowska – Burmistrz Bornego Sulinowa oraz Pani Lidia Ławrukajtis – Skarbnik Gminy. Umowa dotyczyła realizacji projektu pn.: „Przebudowa placu zabaw w Silnowie i Radaczu, gm. Borne Sulinowo”. Operacja polegać będzie na całkowitym demontażu starych urządzeń i zastąpieniu ich nowymi, bezpiecznymi i atrakcyjniejszymi dla społeczeństwa. Na placach zabawach pojawią się między innymi zestawy zabawowe, karuzele, huśtawki, sprężynowiec, piaskownice czy sklepik z tablicą. Będzie to alternatywą spędzania wolnego czasu dla mieszkańców, zarówno dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych (rodziców/dziadków), a także stanie się centralnym miejscem spotkań mieszkańców Silnowa i Radacza.

Kwota wsparcia z umowy w ramach tej operacji to 44.541,00 zł.

Drugim Beneficjentem była Gmina Biały Bór. Z jej strony umowę parafowali Pan Paweł Mikołajewski – Burmistrz Białego Boru oraz Pani Anna Dobrzańska – Skarbnik Gminy. Umowa dotyczyła realizacji projektu pn. „Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu poprzez przebudowę placu rekreacyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze na skatepark”. W ramach zadania powstanie ogólnodostępny i niekomercyjny skatepark, gdzie znajdą się między innymi takie elementy jak: Bank ramp, Quarter Pipe, Funbox z poreczą, Grinbox 2 + Grinbox 1 z poręczą prostą oraz Grinbox 9. Pozwoli to na powstanie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego oraz na zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców gminy Biały Bór.

Kwota wsparcia z umowy w ramach tej operacji to 46 783,00 zł.

Trzecim Beneficjentem była Gmina Barwice. Z jej strony umowę parafowali Pan Mariusz Kieling – Burmistrz Barwic oraz Pani Mariola Wrzosek – Skarbnik Gminy. Umowa dotyczyła realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej poprzez przebudowę ogrodzenia cmentarza w miejscowości Polne”. W ramach operacji zostaną rozebrane betonowe ławy i furtki wejściowe ze słupkami, powstanie ogrodzenie z siatki na słupkach metalowych obetonowanych, zamontowane zostaną słupki ogrodzeniowe. W miejsce obecnego płotu wybudowane zostanie ogrodzenie imitujące mur z cegły wypełniony stalowymi panelami. Wpłynie to w pozytywny sposób na wizerunek miejscowości Polne, jak i Gminy Barwice oraz zwiększona zostanie dostępność do infrastruktury rekreacyjnej.

Kwota wsparcia z umowy w ramach tej operacji to 63 630,00 zł.

LGD POJEZIERZE RAZEM serdecznie gratuluje Beneficjentom i życzy powodzenia w dalszych działaniach.

Więcej informacji na stronie: http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/fundusze-prow-zmieniaja-obszary-wiejskie-samorzadowe-inwestycje-z-mysla-o-lokalnych-spolecznosciach