Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku ma zaszczyt zaprosić mieszkańców Powiatu Szczecineckiego na Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w ramach operacji „Bezpieczny Powiat Szczecinecki – Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla mieszkańców Powiatu Szczecineckiego”.

Kurs trwa 66 godzin zajęć dydaktycznych, w tym co najmniej 41 godzin jest praktycznych. Kurs zostanie przeprowadzony przez firmę Usługi Ratownictwa Medycznego MiMed Michał Pelc (więcej informacji o Wykonawcy na stronie: www.mimed.pl i facebook.com/ratownikmimed).

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób do 25 roku życia i osób powyżej 50 roku życia. Ponadto, udział w szkoleniu może wziąć każdy, ale w szczególności zapraszamy pracowników instytucji (w tym szkół gminnych), studentów, uczniów, członków stowarzyszeń OSP i osoby bezrobotne.

Celem operacji jest realizacja działań integrujących, aktywizujących i edukacyjnych dla lokalnej społeczności poprzez odbycie szkolenia – Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – pozyskanie umiejętności, wiedzy, a także uprawnień na podstawie wydanych zaświadczeń po odbytym Egzaminie Państwowym i uzyskaniem tytułu Ratownika oraz przeprowadzenia prezentacji nabytych umiejętności i wiedzy kursantów w trakcie Pokazu Pierwszej Pomocy dla mieszkańców z terenu Powiatu Szczecineckiego przy pomocy zakupionego sprzętu szkoleniowego.

Szkolenia odbywać się będą na terenach Gmin: Biały Bór, Grzmiąca, Szczecinek, Borne Sulinowo oraz Barwice. Podczas szkoleń Wykonawcy zapewniają serwis kawowy dla uczestników kursu oraz wykładowców. Zapewnione będą obiady – w soboty i niedziele. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane przez Wykonawcę.

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się we właściwych dla Państwa Gminach - tam otrzymają Państwo więcej informacji na temat szkoleń.

Harmonogram szkoleń w poszczególnych Gminach w załączeniu poniżej.

Ilość miejsc ograniczona!

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Operacja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.1 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.