W dniach 6-7 lutego br. w Ośrodku Wypoczynkowym „Wielki Błękit” w Łukęcinie odbyła się konferencja pn. „Teraźniejszość i przyszłość. Podsumowanie dotychczasowego wdrażania PROW 2014-2020 oraz plany na perspektywę 2021-2027”.

Wydarzenie otworzył Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz.

Harmonogram 2-dniowej konferencji obejmował:

- bieżące wykorzystanie środków w ramach poddziałania 19.2 (projekty grantowe + II kamień milowy),

- omówienie zasad przeprowadzania i oceny zamówień publicznych, najczęściej popełniane błędy na etapie rozliczania wniosków o płatność,

- kontrola lokalnych strategii działania,

- stan wdrażania Priorytetu IV PO ,,Rybactwo i Morze” wraz z ogólnym zarysem przyszłej perspektywy finansowej,

- Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) na przykładzie Programu Społecznik i innych programów aktywności społecznej oraz doświadczenia organu nadzoru we współpracy z lokalnymi grupami po zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach,

- możliwość współpracy w obszarze turystyki i funduszu małych projektów,

- rewitalizacja i ekonomia społeczna na obszarach wiejskich i w małych miastach,

- informacje nt. wdrażania RLKS w ramach PROW 2021-2027 oraz wiedza nt. nowego okresu programowania na lata 2021-2027,

- wdrażanie i realizacja RLKS w ramach PROW 2014-2020 w Województwie Kujawsko- Pomorskim jako dobry przykład dla pozostałych samorządów w nowej perspektywie finansowej,

- terytorializacja polityki rozwoju w województwie zachodniopomorskim,

- założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2021-2027,

- działalność i plany Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego oraz podsumowanie konferencji ,,FARNET” w Brukseli (3-4 grudzień 2019 r.),

- aktywizacja i aktywność Zarządów LGD oraz pojawiające się problemy pracowników biur LGD,

- przedstawienie dobrych praktyk zachodniopomorskich LGD.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM pragnie bardzo serdecznie podziękować organizatorom za przygotowanie wydarzenia oraz za zaproszenie.

Poniżej krótka fotorelacja z konferencji.