Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom gmin oraz biorąc pod uwagę skalę podejmowanych działań rewitalizacyjnych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaproponowało kontynuację wsparcia dla gmin poprzez współpracę z urzędami marszałkowskimi w ramach nowego zadania dotyczącego tematyki rewitalizacji.

Szczegóły dotyczące ww. zadania znajdują się na stronie:

http://www.rewitalizacja.wzp.pl/projekt-0