W dniu 18 grudnia 2019 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się szkolenie dla przedstawicieli LGD w zakresie przeprowadzenia ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM reprezentował Dyrektor Dariusz Siubdzia.