Wczoraj, w dniu 10 grudnia 2019 r. (wtorek) w Sali Konferencyjnej Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach odbył się tradycyjny, coroczny Festiwal Tradycyjnych Potraw Wigilijnych.

Powiat Szczecinecki, tak bogaty w potrawy i produkty tradycyjne, które uzyskały m.in. status produktu wpisanego na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym roku w Barzkowicach reprezentowany był przez wyroby piekarnicze Danuty i Lecha Szlaz oraz Kamila Drewniak z miejscowości Gwda Wielka z Gminy Szczecinek, którymi były: „Chleb gwdowski” oraz „Paszteciki gwdowskie”.

Festiwal otworzył i zaproszonych Gości przywitał Adam Kalinowski Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wśród zaproszonych Gości obecni byli m.in.: Olgierd Kustosz Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Damiana Nowak p.o. Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UMWZ w Szczecinie. Uczestnikami wigilijnego spotkania byli również licznie zgromadzeni przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, członkowie Stowarzyszeń, Fundacji, OSP oraz innych Organizacji Pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju lokalnej społeczności, kultywowania tradycji i wartości.

LGD POJEZIERZE RAZEM w Szczecinku reprezentował Dariusz Siubdzia Dyrektor Biura LGD.

Festiwalowi towarzyszył pokaz wyrobów rękodzielniczych, który cieszył się zainteresowaniem wśród licznie przybyłych uczestników, był on też doskonałą bazą wymiany doświadczeń i praktyk związanych z tradycjami bożonarodzeniowymi.

Spotkanie zakończyło się tradycyjnym przełamaniem opłatkiem i złożeniem życzeń świąteczno-noworocznych.

Tekst i zdjęcia: Dariusz Siubdzia, LGD POJEZIERZE RAZEM